ÇİN – RUSYA

Ahsen Beyza Karakuş Çin ve Rusya devletlerini değerlendirirken öncelikle ortak ve ortak olmayan özellikleriüzerinde konuşmak daha doğru olabilir.Bu iki devletin yapılarına baktığımızda ortak özelliklerinin fazlası ile çok olduğunugörmekteyiz. Ortak noktaları: Çin ve Rusya’nın sahip olduğu rejimler liberal komünizm. İki devlet arasındafarklılıklar bulunsa da liberal ve otoriter devlet yapılarına sahipler. Çin ve Rusya Batı’nın hakimiyetini sevmeyen…
Devamı