Ankara, Çankaya
+903124785250
fpi@foreignpolicy.org.tr

ÇİN – RUSYA

DPE Ortak Kuruluşu

Ahsen Beyza Karakuş

Çin ve Rusya devletlerini değerlendirirken öncelikle ortak ve ortak olmayan özellikleri
üzerinde konuşmak daha doğru olabilir.
Bu iki devletin yapılarına baktığımızda ortak özelliklerinin fazlası ile çok olduğunu
görmekteyiz.

Ortak noktaları:

 • Çin ve Rusya’nın sahip olduğu rejimler liberal komünizm. İki devlet arasında
  farklılıklar bulunsa da liberal ve otoriter devlet yapılarına sahipler.
 • Çin ve Rusya Batı’nın hakimiyetini sevmeyen iki devlet. Amaçları Batıyı ikiye
  bölmek.
 • İki devlet de “Keskin Güç” diye tabir edilen politikayı uygulamaktadır. Keskin güç,
  Christopher Walker tarafından “hedef ülkelerin politik ve enformatik ortamlarını
  delmek, nüfuz etmek” için yapılan eylemler olarak tanımlamaktadır. Çin ve Rusya da
  keskin güç olarak batılılara batıyı kötü gösterme politikası uygulamaktadır.
 • Genel anlamda çok kutuplu bir dünya yapısını arzulumaktalar. Rusya bunun daha çok
  taraflı olmasını istese de Çin iki kutuplu (ABD-Çin) bir dünyayı da arzulamakta.
 • Her iki ülkede de emperyal gelenek devam etmekte. Geçmişlerindeki imparatorlukları
  geri canlandırma isteğini içlerinde yaşatmaktadırlar.
 • Her iki ülke de kara ülkesi ve toprak parçalarının bölünmesini istemiyorlar. Bu da
  onları oldukça sert unsurlarla savunma mekanizması oluşturmaya itmektedir.
 • İki devlet de farklı coğrafyaların Amerikan kültürüne dönüşmesine oldukça karşılar.
 • Güçlü toplum, güçlü devlet anlayışını benimsemişlerdir. Bireyselcilik anlayışı bu
  devletlerde hakim değildir. Toplum sağlıklı, uyumlu ve güçlü olursa devlet de aynı
  şekilde sağlıklı, uyumlu ve güçlü olur. Bu devletlerin halkları bu fikirler içerisinde
  oldukları için oldukça milliyetçilerdir.
  İki devletin birbirinden ayrıldığı noktalar:
 • Batı Çin’i yükselen bir devlet olarak hatta kendine tehdit olarak görmektedir.
  Rusya’yı ise batmakta olan bölgesel bir güç olarak görmektedir. Bu yüzden günümüz
  dünyasında batı Çin’den korkmakta ama Rusya’yı idare etmektedir.
 • Rusya dünya düzeninde istikrarsızlık istemekte, meydana gelen istikrarsızlığa
  müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Çin ise oyun kurma amacına sahiptir.
 • Çin, Rusya’nın geleneksel hinterlantıdır.
 • Her iki ülke de batıyla olan ilişkilerini birbirleriyle olan ilişkilerinden daha önemli
  bulmaktadır.
  Çin ayrı bakacak olursak:
  Dünyanın en iyi ekonomisi diyebileceğimiz bir ülke. Günümüz dünyasında güçlü bir noktaya
  gelmiş kendini ekonomi, ticaret, teknoloji alanında oldukça geliştirmiş bir ülkedir.
  Dünyada başat bir aktör rol oynamasının arkasında, tarihinde ABD ile olan iyi ilişkileri ve
  ABD’nin Çin’in mallarını satarak büyüyen ekonomisi ve ticareti bulunmakta.
  Çin büyümesine rağmen ürkütmeme politikası uygulamakta olduğu için 2012 yılına kadar
  çok da özgüvenli bir rol oynamamıştır.
  Rusya’ya ayrı bakacak olursak:
  Şu an düşüşte olan fakat bu düşüşü yönetmeye çalışan bir Rusya bulunmaktadır. Hem Asya
  hem de Avrupalı olduğunu söylemekte ve buralarda başat aktör rolünü oynamaya
  çalışmaktadır.
  Putinizm fikri ile batının büyüdüğünü zannederken aslını kaybettiğini savunmaktadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir